GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN

1.Chức năng- nhiệm vụ

Khoa Cơ bản là một khoa chuyên môn có chức năng giảng dạy các môn học Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Toán kinh tế, Toán trong khoa học quản lý (giảng bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến), Đại số và Giải tích trong kinh tế và kinh doanh (giảng bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến), Tin học, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, cho tất cả các hệ được đào tạo tại trường. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực chuyên môn của Khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Nhà trường. Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa hiện nay có 25 cán bộ giảng viên trong đó có 5 TS, 19 ThS (hiện nay có 5 NCS) và 1 Cử nhân

2. Thành tích đạt được

– Liên tục từ năm học 2008-2009 đến nay, Khoa luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp Trường, năm học 2011- 2012 Khoa được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc của năm học.

– Khoa đã chủ trì thành công 3 đề tài cấp Bộ Giáo dục và đào tạo (xếp loại tốt), 1 đề tài cấp tỉnh (xếp loại xuất sắc), 6 đề tài cấp Trường (xếp loại khá trở lên), có 9 bài báo ISI/Scopus và 12 bài báo quốc tế khác, đã xuất bản được 6 giáo trình và tài liệu tham khảo.

– Đội tuyển Olympic Toán của Nhà trường từ năm 2010 đến nay luôn xếp vào top 5 các Trường Đại học, Cao đẳng tham gia Kỳ thi. Đội tuyển MOSWC và Olympic Tin học hàng năm luôn giành thứ hạng cao trên toàn quốc, đặc biệt năm 2015 Đội tuyển MOSWC của Nhà trường giành 2 giải nhất cấp quốc gia và 1 huy chương đồng quốc tế. Thành tích này góp phần tô thắm thêm truyền thống và thương hiệu của Trường Đại học Ngoại thương trên các sân chơi của sinh viên ở cấp quốc gia cũng như cấp quốc tế.

3. Lãnh đạo Khoa hiện nay

 Phụ trách Trưởng Khoa: ThS Tô Thị Hải Yến

4. Địa chỉ liên hệ

Khoa Cơ bản: Tầng 2 Nhà B, ĐH Ngoại thương, 91- Chùa Láng, Đống Đa, Hà nội