Thành tích đội tuyển Olympic Tin 2021-2022
Thành tích đội tuyển Olympic Tin 2021-2022

Thành tích sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic 2021-2022

Thực hiện quyết định số 3156/QĐ-ĐHNT ngày  16 tháng 12 năm 2021, Bộ môn Tin học – Khoa Cơ Bản cử hai giảng viên Tô Thị Hải Yến và Lê Thanh Nguyệt dẫn đoàn sinh viên tham dự kỳ thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc lần thứ 30 và Lập trình viên quốc tế ACM/ICPC online vòng miền Bắc ngày 15/12/2021; vòng quốc gia Online tại trường đại học FPT ngày 20/02/2022 và; vòng chính thức Quốc gia tại trường đại học FPT từ ngày 22/03/2022 đến ngày 25/03/2022, gồm:

  • Trưởng đoàn: ThS. Tô Thị Hải Yến
  • Phó đoàn: ThS. Lê Thanh Nguyệt

Trong kỳ thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc đội tuyển trường Đại học Ngoại thương đã vượt lên trên tất cả các trường khối kinh tế, không chuyên đạt kết quả cao ngang bằng với các trường đại học khoa học (chuyên tin) khác.

  1. Giải đồng đội cuộc thi lập trình viên quốc tế ACM/ICPC :

1.1 Giải nhì không chuyên tin vòng thi quốc gia: đội FTU Knights 2

TT Họ và tên sinh viên Lớp – Khóa Giải Ghi chú
1. Nguyễn Trúc An Kinh tế Đối ngoại, Kinh tế – A1 KT K57; mã SV: 1811110003 Đội FTU Knights 2: Giải nhì vòng thi quốc gia
2. Đinh Quý Đức Thương mại Quốc tế, Kinh tế – A14 KT K57; mã SV: 1811120031
3. Nguyễn Hà An Quản trị kinh doanh quốc tế – Anh 1 – K59; mã SV: 2011210002

1.2 Giải khuyến khích chuyên tin vòng thi miền bắc: đội FTU Knights 1

TT Họ và tên sinh viên Lớp – Khóa Giải Ghi chú
1. Nguyễn Vũ Tùng Giang Kinh tế và phát triển quốc tế; Anh 6 –  K57; 1814420037 Đội FTU Knights 1: Giải khuyến khích vòng thi miền bắc
2. Vũ Hiền Hòa Kinh tế Quốc tế; Anh 1 –  K57; mã SV: 1814410095
3. Phạm Tuấn Đại Kinh tế và phát triển quốc tế – Anh 1 –  K59; mã SV: 2014420010
  1. Giải cá nhân cuộc thi Olympic Tin học sinh viên 2021-2022:
TT Họ và tên sinh viên Lớp – Khóa Giải Ghi chú
1. Vũ Hiền Hòa Kinh tế Quốc tế; Anh 1 –  K57; mã SV: 1814410095 – Giải Khuyến khích chuyên tin Vòng Quốc Gia
2. Nguyễn Hà An Quản trị kinh doanh quốc tế – Anh 1 – K59; mã SV: 2011210002 – Giải Khuyến khích không chuyên tin Vòng Quốc Gia