Thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt nam

lần 30 & Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam năm 2021

Thành phần đội tuyển:

* Quản lý đội tuyển (trong thời gian ôn luyện và tham dự kỳ thi):

  • Giảng viên: Tô Thị Hải Yến – Trưởng đoàn Olympic Tin học ĐHNT
  • Giảng viên: Lê Thanh Nguyệt – Phó đoàn Olympic Tin học ĐHNT

* Bồi dưỡng chuyên môn:

  • Giảng viên: Tô Thị Hải Yến
  • Giảng viên: Lê Thanh Nguyệt
  • Các giảng viên khác có nhiều kinh nghiệm (mời giảng)

* Đội tuyển dự thi:

  • Khối tập thể ACM/ICPC (khối E): gồm 01 đội tuyển, mỗi đội gồm 03 thí sinh và 01 huấn luyện viên (theo quy chế của BTC).
  • Khối tập thể ACM/ICPC không chuyên (khối F): gồm 01 đội tuyển, mỗi đội gồm 03 thí sinh và 01 huấn luyện viên (theo quy chế của BTC).
  • Khối cá nhân siêu cúp Tin học (khối C): gồm 02 thí sinh.
  • Khối cá nhân chuyên Tin học (khối C): gồm 02 thí sinh.
  • Khối cá nhân không chuyên Tin học (khối C): gồm 02 thí sinh.

Các khối thi này sẽ thi khác thời gian, do vậy đội tuyển trường ĐH Ngoại thương bao gồm 02 giảng viên (huấn luyện viên kiêm quản lý đoàn) và 6 sinh viên (thí sinh).

TT Mã số sinh viên Họ và tên Ngành /Khoa Đào tạo Lớp Ngày sinh
1 1814420037 Nguyễn Vũ Tùng Giang Kinh tế và phát triển quốc tế Anh 6 –  K57 12/12/2000
2 1814410095 Vũ Hiền Hòa Kinh tế Quốc tế Anh 1 –  K57 02/08/2000
3 2014420010 Phạm Tuấn Đại Kinh tế và phát triển quốc tế Anh 1 –  K59 25/02/2002
4 1811110003 Nguyễn Trúc An Kinh tế Đối ngoại, Kinh tế Anh 1 – K57 12/10/2000
5 1811120031 Đinh Quý Đức Thương mại Quốc tế, Kinh tế Anh 14 – K57 13/02/2000
6 2011210002 Nguyễn Hà An Quản trị kinh doanh quốc tế Anh 1 – K59 22/09/2002

Thời gian dự thi của Đội tuyển: Tham gia 03 đợt thi

– Đợt 1: Vòng Khu vực Online vào ngày 18 – 19/12/2021.

– Đợt 2: Vòng Quốc gia Online vào ngày 20/2/2022.

– Đợt 3: Vòng chính thức Quốc gia vào ngày 8/3/2022 đến 12/3/2022 tại Hà Nội.