Tổ chức các kỳ thi chuyên môn

  • Tổ chức Kỳ thi Olympic Toán sinh viên cấp Trường hằng năm, tổ chức thành lập đội tuyển và tham dự Kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc hằng năm, giành được giải cao ở Kỳ thi Olympic Toán toàn quốc.
  • Bộ môn Toán tổ chức cuộc thi NCKH cho sinh viên Mô hình Toán ứng dụng trong kinh tế và tài chính (lần thứ 2)
  • Tuyển chọn, huấn luyện và dẫn dắt các đội tuyển Olympic Tin và MOS đi thi dành được nhiều thành tích cao ở các kỳ thi Olympic Tin và ICPC toàn quốc; MOS toàn quốc và quốc tế.