HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA CƠ BẢN 2022

Hội nghị được bắt đầu vào lúc 14h, ngày 22/06/2022, tại phòng Hội thảo Quốc tế A1001, Trường Đại học Ngoại thương. Hội nghị Khoa học năm nay được tổ chức được tổ chức vào...

Giới thiệu Chương trình tuyển sinh sau đại học FTU 2022

1. Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học FTU 2022 2. Thư ngỏ Sau đại học 2022 3. Cảm Nhận của học viên/NCS https://www.youtube.com/watch?v=B10d1a3E5qs 4. Trường Đại học Ngoại thương - Khoa Sau đại học -...

Đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Tin học 2021 – 2022

Thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt nam lần 30 & Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam năm 2021 Thành phần đội tuyển: *...

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG 2022

Đề thi giải tích 2022 Đáp án giải tích 2022 Đề thi đại số 2022 Đáp án đại số 2022
Thành tích đội tuyển Olympic Tin 2021-2022

Thành tích sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic 2021-2022

Thành tích sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic 2021-2022 Thực hiện quyết định số 3156/QĐ-ĐHNT ngày  16 tháng 12 năm 2021, Bộ môn Tin học – Khoa Cơ Bản cử hai giảng viên...

This Week in Fiction: Petina Gappah on the Insular World of Boarding School

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN

GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN 1.Chức năng- nhiệm vụ Khoa Cơ bản là một khoa chuyên môn có chức năng giảng dạy các môn học Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán,...

The National Book Awards Longlist: Poetry

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

TIN MỚI NHẤT