Giới thiệu Chương trình tuyển sinh sau đại học FTU 2022

1. Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học FTU 2022 2. Thư ngỏ Sau đại học 2022 3. Cảm Nhận của học viên/NCS https://www.youtube.com/watch?v=B10d1a3E5qs 4. Trường Đại học Ngoại thương - Khoa Sau đại học -...

GIẢNG DẠY

Khoa thực hiện nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa hoàn thành tốt giảng dạy các môn toán và tin cho sinh viên trong các ngành đào tạo tại...

A Squiggly Story

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Life in the Court of Matane

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Congratulations on Everything

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

All the World a Poem

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Do Not Say We Have Nothing

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

TIN MỚI NHẤT