Test

aa

Giới thiệu môn học mới: Toán, xác suất và thống kê trong kinh...

Giới thiệu môn học mới:  Toán, xác suất và thống kê trong kinh tế (Mathematics, Probability and Statistics in Economics) Toán, xác suất và thống kê trong kinh tế - TOA108 (Mathematics, Probability and Statistics...

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG 2022

Đề thi giải tích 2022 Đáp án giải tích 2022 Đề thi đại số 2022 Đáp án đại số 2022

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CƠ BẢN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CƠ BẢN Website: http://khoacoban.ftu.edu.vn/ Khoa Cơ bản là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học...

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Khoa Cơ bản gồm 2 bộ môn: Bộ môn Toán và Bộ môn Tin học. Hiện nay có 18 cán bộ giảng viên bao gồm:  07 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 1 cử nhân;...

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ BẢN

GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN 1.Chức năng- nhiệm vụ Khoa Cơ bản là một khoa chuyên môn có chức năng giảng dạy các môn học Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán,...

Things You Should Pack When Travel

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Shenzheners

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

I Enjoy Strawberry Deserts

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

The “Red” Kelly Story

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

TIN MỚI NHẤT