TIN TỨC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA CƠ BẢN 2022

Hội nghị được bắt đầu vào lúc 14h, ngày 22/06/2022, tại phòng Hội thảo Quốc tế A1001, Trường Đại học Ngoại thương. Hội nghị Khoa...

ĐÀO TẠO

Giới thiệu Chương trình tuyển sinh sau đại học FTU 2022

1. Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học FTU 2022 2. Thư ngỏ Sau đại học 2022 3. Cảm Nhận của học viên/NCS https://www.youtube.com/watch?v=B10d1a3E5qs 4. Trường...

GIẢNG DẠY

A Squiggly Story

SINH VIÊN

HỢP TÁC

GIỚI THIỆU

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG 2022

Đề thi giải tích 2022 Đáp án giải tích 2022 Đề thi đại số 2022 Đáp án đại số 2022

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CƠ BẢN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CƠ BẢN Website: http://khoacoban.ftu.edu.vn/ Khoa Cơ bản là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng quản...

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ BẢN

GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN 1.Chức năng- nhiệm vụ Khoa Cơ bản là một khoa chuyên môn có chức năng giảng dạy các môn học Toán...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!