Th.S Nguyễn Trung Chính - BM Toán

In

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG CHÍNH            Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:  04/02/1984          Nơi sinh: Hải Dương

Quê quán: Cẩm Giàng – Hải Dương                   Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc Sĩ                     Năm, nơi công nhận học vị: 2012, Pháp

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Cơ Bản, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Ngành học: Toán, ĐHSư Phạm Hà Nội I, Hà Nội, 2015

2. Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Toán tài chính, ĐH Paris I Panthéon Sorbonne, Pháp, 2012.

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2014-nay, Khoa Cơ Bản-Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Giảng viên

- 11/2012 – 06/2014, University of Evry Val d’Essonne, Evry, Pháp, . Thực tập nghiên cứu

- 11/2012 – 06/2014, University of Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, Pháp, Học thạc sĩ.

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

1. Sư dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích tác động của FDI đến tẳng trưởng GDP của Việt Nam, 2007, Đề tài cấp Bộ Tài chính, thành viên.

2. Một số phương pháp mô hình hóa và phân tích định lượng trong tài chính và ứng dụng vào quá trình nghiên cứu và giảng dạy môn toán trường Đại học Ngoại Thương, 2010, Đề tài cấp Trường ĐH Ngoại Thương, Chủ nhiệm đề tài.

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

- Nguyễn Trung Chính, 2008, “Hiện tượng tâm lý bầy đàn qua kết quả kiểm định trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, External Economics Review 30 06/2008, 57-64.

- Nguyễn Trung Chính, 2009, “Hiệu ứng “Day-of-the-weeks” và kết quả phân tích trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, External Economics Review 37 (08/2009), 63-60.

- Nguyễn Trung Chính, 2009, “Tăng trưởng và lạm phát qua kết quả phân tích trên thị trường Việt Nam”, External Economics Review 39 (12/2009), 85-93.