Danh mục đề tài NKH các cấp

In

THỐNG KÊ ĐỀ TÀI NCKH CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2012-ĐẾN NAY

I. Cấp bộ Giáo dục và đào tạo

  1. Đề tài cấp Bộ GD & ĐT: “Mô hình chuỗi thời gian nhiều chiều, mô hình cộng tích và ứng dụng chỉ số giá hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam” (Mã số: B2009 - 08 – 52) do ThS Phùng Duy Quang chủ nhiệm đề tài,  đã nghiệm thu xếp loại tốt.

II. Cấp tỉnh

  1. Đề tài KHCN cấp tỉnh Nghệ An: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020, có tính đến năm 2025”, do TS Vương Thị Thảo Bình chủ nhiệm đề tài, sẽ nghiệm thu tháng 12.2015.

III. Cấp Trường

1.Đề tài cấp Trường: “Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam” do ThS Phùng Duy Quang chủ nhiệm đề tài (Mã số NT2007-02), xếp loại khá.

2.Đề tài cấp Trường: “Một số vấn đề về cấu trúc đại số và ứng dụng trong thực tiễn giảng  dạy các môn cơ bản tại trường Đại học Ngoại thương” TS Lê Văn An và ThS Phùng Duy Quang đồng chủ nhiệm đề tài (mã số NT2011-10), xếp loại tốt.

3.Đề tài cấp Trường: “Một số mô hình phân tích  lạm phát Việt Nam theo tiếp cận đường Phillips và áp dụng cho trường hợp Việt Nam” do TS Vương Thị Thảo Bình chủ nhiệm đề tài (NT2011-20), xếp loại Xuất sắc.

4.Đề tài cấp Trường: ”Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu” do CN Đoàn Quang Hưng chủ nhiệm đề tài (NT2012-16), xếp loại tốt.

5.Đề tài cấp Trường: “Tăng cường tính ứng dụng của các môn Toán giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương” do ThS Phùng Duy Quang chủ nhiệm đề tài (NT2013-33), xếp loại khá.

6.Đề tài cấp Trường: “Vận dụng mô hình Toán kinh tế để xếp hạng tín nhiệm khách hàng các nhân trong ngân hàng thương mại tại Việt Nam”do ThS Lâm Văn Sơn chủ nhiệm đề tài (NT2013-27), xếp loại khá.