You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Danh sách CB giảng viên Khoa Cơ bản

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 TS Phùng Duy Quang - BM Toán slv 3073
2 TS Vương Thị Thảo Bình - BM Toán slv 2222
3 TS Nguyễn Thu Hương - BM Toán slv 869
4 TS Nguyễn Văn Minh - BM Toán slv 691
5 Th.S Hà Thị Thu Hiền - BM Toán slv 1096
6 Th.S Tống Lan Anh - BM Toán slv 671
7 Th.S Lâm Văn Sơn - BM Toán slv 1173
8 Th.S Phan Thị Hương - BM Toán slv 626
9 Th.S Nguyễn Đức Hiếu - BM Toán slv 945
10 Th.S Phạm Ngọc Mai - BM Toán slv 727
11 Th.S Nguyễn Dương Nguyễn - BM Toán slv 824
12 Th.S Vũ Thị Hương Sắc - BM Toán slv 531
13 Th.S Nguyễn Trung Chính - BM Toán slv 623
14 Th.S Tô Thị Hải Yến- BM Tin slv 1261
15 Th.S Trần Thu Ngân- BM Tin slv 416
16 Th.S Trần Phương Chi - BM Tin slv 1533
17 Th.S Lê Thanh Nguyệt - BM Tin slv 571
18 Th.S Phạm Hoàng Anh- BM Tin slv 449
19 CN Đoàn Quang Hưng - BM Tin slv 630
20 Th.S Nguyễn Thị Phương - BM GDTC slv 1589
21 Th.S Thang Văn Minh - BM GDTC slv 787
22 Th.S Nguyễn Bảo Long - BM GDTC slv 618
23 Th.S Nguyễn Quang Huy - BM GDTC slv 736
24 Th.S Võ Xuân Lộc - BM GDTC slv 651
25 CN Nguyễn Chúc Mai - Thư ký Khoa slv 475

Trang 1 / 2

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.