You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Lỗi
  • DB function failed with error number 145
    Table '.\05khoacoban_data\jos_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM jos_vvcounter_logs
  • DB function failed with error number 145
    Table '.\05khoacoban_data\jos_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_vvcounter_logs (time, visits, guests, members, bots) VALUES ( 1537382148, 8, 7, 0, 1 )

Danh sách CB giảng viên Khoa Cơ bản

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 TS Phùng Duy Quang - BM Toán slv 3030
2 TS Vương Thị Thảo Bình - BM Toán slv 2175
3 TS Nguyễn Thu Hương - BM Toán slv 852
4 TS Nguyễn Văn Minh - BM Toán slv 686
5 Th.S Hà Thị Thu Hiền - BM Toán slv 1088
6 Th.S Tống Lan Anh - BM Toán slv 644
7 Th.S Lâm Văn Sơn - BM Toán slv 1163
8 Th.S Phan Thị Hương - BM Toán slv 615
9 Th.S Nguyễn Đức Hiếu - BM Toán slv 942
10 Th.S Phạm Ngọc Mai - BM Toán slv 724
11 Th.S Nguyễn Dương Nguyễn - BM Toán slv 818
12 Th.S Vũ Thị Hương Sắc - BM Toán slv 525
13 Th.S Nguyễn Trung Chính - BM Toán slv 613
14 Th.S Tô Thị Hải Yến- BM Tin slv 1244
15 Th.S Trần Thu Ngân- BM Tin slv 413
16 Th.S Trần Phương Chi - BM Tin slv 1513
17 Th.S Lê Thanh Nguyệt - BM Tin slv 525
18 Th.S Phạm Hoàng Anh- BM Tin slv 456
19 CN Đoàn Quang Hưng - BM Tin slv 618
20 Th.S Nguyễn Thị Phương - BM GDTC slv 1571
21 Th.S Thang Văn Minh - BM GDTC slv 800
22 Th.S Nguyễn Bảo Long - BM GDTC slv 609
23 Th.S Nguyễn Quang Huy - BM GDTC slv 719
24 Th.S Võ Xuân Lộc - BM GDTC slv 637
25 CN Nguyễn Chúc Mai - Thư ký Khoa slv 450

Trang 1 / 2

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.