You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Danh sách CB giảng viên Khoa Cơ bản

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 TS Phùng Duy Quang - BM Toán slv 2857
2 TS Vương Thị Thảo Bình - BM Toán slv 2105
3 TS Nguyễn Thu Hương - BM Toán slv 814
4 TS Nguyễn Văn Minh - BM Toán slv 639
5 Th.S Hà Thị Thu Hiền - BM Toán slv 1042
6 Th.S Tống Lan Anh - BM Toán slv 610
7 Th.S Lâm Văn Sơn - BM Toán slv 1113
8 Th.S Phan Thị Hương - BM Toán slv 565
9 Th.S Nguyễn Đức Hiếu - BM Toán slv 904
10 Th.S Phạm Ngọc Mai - BM Toán slv 673
11 Th.S Nguyễn Dương Nguyễn - BM Toán slv 773
12 Th.S Vũ Thị Hương Sắc - BM Toán slv 488
13 Th.S Nguyễn Trung Chính - BM Toán slv 554
14 Th.S Tô Thị Hải Yến- BM Tin slv 1201
15 Th.S Trần Thu Ngân- BM Tin slv 380
16 Th.S Trần Phương Chi - BM Tin slv 1446
17 Th.S Lê Thanh Nguyệt - BM Tin slv 487
18 Th.S Phạm Hoàng Anh- BM Tin slv 413
19 CN Đoàn Quang Hưng - BM Tin slv 584
20 Th.S Nguyễn Thị Phương - BM GDTC slv 1465
21 Th.S Thang Văn Minh - BM GDTC slv 719
22 Th.S Nguyễn Bảo Long - BM GDTC slv 554
23 Th.S Nguyễn Quang Huy - BM GDTC slv 671
24 Th.S Võ Xuân Lộc - BM GDTC slv 589
25 CN Nguyễn Chúc Mai - Thư ký Khoa slv 411

Trang 1 / 2

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.