You are here: TIN TỨC & SỰ KIỆN QUY ĐỊNH CỘNG ĐIỂM OLYMPIC

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

QUY ĐỊNH CỘNG ĐIỂM OLYMPIC

Email In PDF

TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG

Khoa Cơ bản

Số 03/QĐ- K.CB

Hà nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

QUY ĐỊNH CỘNG ĐIỂM

CHO SINH VIÊN DỰ THI OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG

Việc cộng điểm cho sinh viên dự thi Olympic Toán cấp Trường, nhằm các mục đích sau đây:

-   Tạo sân chơi rèn luyện Tư duy Toán học trong sinh viên chính quy Đại học Ngoại

thương.

-    Phát động phong trào say mê học Toán trong sinh viên chính quy Đại học Ngoại thương.

Căn cứ vào kết quả bài thi của sinh viên tham dự Kỳ thi ở các môn Đại số và Giải tích tại Kỳ thi Olympic Toán cấp Trường hằng năm, Khoa Cơ bản quy định:

1) Cộng điểm cho sinh viên tham dự Kỳ thi Olympic Toán cấp Trường hằng năm như sau:

1.1. Cộng vào điểm giữa kỳ môn Toán cao cấp hoặc môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán:

Cộng 0,5 điểm đối với các sinh viên đăng ký và tham dự Kỳ thi.

1.2. Cộng vào điểm thi cuối kỳ ở môn Toán cao cấp hoặc môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Cộng 1 điểm cho các sinh viên đạt giải Nhất Kỳ thi cấp Trường, cộng 0,75 điểm cho các sinh viên đạt giải Nhì Kỳ thi cấp Trường, Cộng 0,5 điểm cho các sinh viên đạt giải Ba Kỳ thi cấp Trường, Cộng 0,3 điểm cho các sinh viên đạt giải khuyến khích Kỳ thi cấp Trường và cộng 0,25 đối với các sinh viên dự thi đạt từ 3 điểm (thang điểm 10) hoặc 30 điểm (thang điểm 100) trở lên đến cận dưới của giải khuyến khích. Đối với những sinh viên dự thi và đủ điểu kiện cộng điểm theo mục 1.2 thì không được cộng điểm ở mục 1.1.

Lưu ý:  Việc cộng điểm chỉ thực hiện trong năm học diễn ra Kỳ thi, không bảo lưu kết quả cộng sang năm học sau. Sinh viên dự thi 2 môn được cộng vào 2 môn học tương ứng nếu trong năm học dự thi sinh viên đủ điều kiện cộng điểm.

2) Giảng viên giảng dạy các môn Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê thực hiện

việc cộng điểm cho sinh viên theo quy định này và chỉ cộng cho các lớp sinh viên đang theo học và sẽ học trong năm học diễn ra Kỳ thi.

3) Giao cho Bộ môn Toán theo dõi việc thực hiện cộng điểm đảm bảo khách quan và  đúng quy định.

Trưởng Khoa

TS Phùng Duy Quang

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.