You are here: TIN TỨC & SỰ KIỆN DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐẠI SÔ KỲ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG 2017

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐẠI SÔ KỲ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG 2017

Email In PDF

DANH  SÁCH SINH VIÊN

DỰ THI OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Môn thi: Đại số   Giờ thi: 8h30     Ngày thi: 07-01-2017


STT

Phòng thi

Họ và tên

Ngày sinh

Mã SV

1

A.401

Bùi Thị Thúy An

/98

1612210002

2

A.401

Cao Thị Tùng Anh

 

 

3

A.401

Đặng Thị Mai Anh

 

1612210005

4

A.401

Đào Mai Anh

 

1614410003

5

A.401

Đào Thị Lan Anh

 

1612210006

6

A.401

Đỗ Thị Mỹ Anh

 

 

7

A.401

Đoàn Thị Phương Anh

 

 

8

A.401

Hồ Thị Vân Anh

 

1614410339

9

A.401

Hoàng Đức Anh

 

1614410005

10

A.401

Hoàng Thị Lan Anh

 

 

11

A.401

Lương Thị Mai Anh

 

1619210013

12

A.401

Lý Minh Anh

 

 

13

A.401

Nguyễn Hà Hoàng Anh

17/11/98

 

14

A.401

Nguyễn Minh Anh

 

1612210020

15

A.401

Nguyễn Thị Lan Anh

 

1614410011

16

A.401

Nguyễn Thị Mai Anh

 

 

17

A.401

Nguyễn Thị Minh Anh

/98

1612210023

18

A.401

Nguyễn Thị Minh Anh

 

1612210025

19

A.401

Nguyễn Thị Ngọc Anh

15/01/1996

 

20

A.401

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

1612210026

21

A.401

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

1614410017

22

A.401

Nguyễn Thị Phương Anh

 

 

23

A.401

Nguyễn Thị Phương Anh

10/3/98

 

24

A.401

Nguyễn Thị Phương Anh

 

 

25

A.401

Nguyễn Thị Vân Anh

 

 

26

A.401

Nguyễn Thị Vân Anh

9/19/98

 

27

A.401

Nguyễn Trang Anh

 

 

28

A.401

Nông Mai Anh

13/10/98

1611150004

29

A.401

Trần Thị Thảo Anh

 

1612210029

30

A.401

Trịnh Thị Hải Anh

 

 

31

A.401

Võ Thị Ngọc Anh

5/12/98

1615510015

32

A.401

Đặng Ngọc Ánh

23/12/98

 

33

A.401

Dương Ngọc Ánh

 

1614410018

34

A.401

Vương Ngọc Ánh

 

 

35

A.401

Hồ Văn Bảo

 

1612210033

36

A.401

Hoàng Thanh Bình

 

1614410023

37

A.401

Nguyễn Thị Bình

 

1614410024

38

A.401

Nguyễn Thị Chang

 

 

39

A.401

Bành Quế Chi

 

 

40

A.401

Lê Huệ Chi

 

1612210035

41

A.401

Nguyễn Linh Chi

20/08/98

1611150010

42

A.401

Trần Hoàng Linh Chi

19/04/98

 

43

A.401

Nguyễn Thành Công

 

 

44

A.401

Vũ Thành Công

 

1614410031

45

A.401

Trương Kim Cúc

7/29/97

1615510018

46

A.401

Nguyễn Đức Cương

/98

1612210039

47

A.401

Ngô Thanh Đạo

 

 

48

A.401

Bùi Tiến Đạt

 

1614410035

49

A.401

Nguyễn Thạc Anh Đạt

 

 

50

A.401

Đỗ Xuân Điểu

 

 

51

A.401

Vũ Thị Diệu

11/6/98

 

52

A.401

Đỗ Xuân Điểu

2/8/98

 

53

A.401

Lê Thị Định

 

 

54

A.401

Nguyễn Văn Đông

 

1612210046

55

A.401

Phạm Ngọc Đông

6/2/98

1615510019

56

A.401

Dương Trung Đức

 

1612210048

57

A.401

Lê Mạnh Đức

 

 

58

A.401

Vũ Văn Đức

 

 

59

A.401

Đặng Thị Phương Dung

1/22/98

 

60

A.401

Đào Thùy Dung

 

1612210051

61

A.401

Nguyễn Thị Thùy Dung

/98

1612210053

62

A.401

Nguyễn Thùy Dung

 

1614410038

63

A.401

Dương Mạnh Dũng

 

1614410039

64

A.401

Đinh Thùy Dương

 

 

65

A.401

Nguyễn Thùy Dương

14/04/98

1611150013

66

A.401

'Trần Thùy Dương

10/07/98

 

67

A.401

Đào Thị Duyên

 

 

68

A.401

Nguyễn Thị Duyên

 

 

69

A.401

Trần Thị Mai Duyên

6/2/98

1615510027

70

A.401

Bùi Hoàng Giang

 

 

71

A.401

Hoàng Thu Giang

3/04/98

 

72

A.401

Nguyễn Hương Giang

 

1614410044

73

A.401

Nguyễn Hương Giang

7/30/98

1615510028

74

A.401

Nguyễn Thế Giang

 

1612210065

75

A.401

Nguyễn Thị Giang

 

 

76

A.401

Nguyễn Thị Giang

 

 

77

A.401

Ninh Hương Giang

1/5/98

1613320016

78

A.401

Đào Ngọc Hà

14/10/98

 

79

A.401

Nguyễn Đặng Phương Hà

 

 

80

A.401

Nguyễn Ngọc Hà

 

 

81

A.401

Nguyễn Thị Hà

 

1614410048

82

A.401

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

83

A.401

Nguyễn Thị Thu Hà

27/03/98

1611150019

84

A.401

Nguyễn Thị Thu Hà

6/5/98

1615510031

85

A.401

Nguyễn Thu Hà

 

1614410049

86

A.401

Phan Minh Hà

 

 

87

A.401

Trần Thị Thu Hà

 

 

88

A.401

Trần Thu Hà

28/10/98

1611150018

89

A.401

Trương Thị Thu Hà

/98

1612210074

90

A.401

Lê Thị Hải

 

1612210076

91

A.401

Quách Thị Hải

 

 

92

A.401

Cao Thị Thanh Hằng

 

 

93

A.401

Đỗ Diệu Hằng

/98

1612210079

94

A.401

Hoàng Minh Hằng

 

 

95

A.401

Hoang Thị Mai Hằng

 

 

96

A.401

Ngô Minh Hằng

29/05/98

1611150020

97

A.401

Nguyễn Thị Hằng

 

1612210080

98

A.401

Nguyễn Thị Thanh Hằng

14/02/98

1611150131

99

A.401

Vũ Nguyễn Thanh Hằng

 

 

100

A.401

Đỗ Thị Hạnh

 

 

101

A.401

Nguyễn Phương Hạnh

 

1614410058

102

A.401

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

/98

1612210082

103

A.401

Lê Thị Hậu

 

 

104

A.401

Đinh Thị Thu Hiền

 

1612210083

105

A.401

Hoàng Đức Hiền

/98

1612210084

106

A.401

Nguyễn Hảo Hiền

4/16/98

1615510042

107

A.401

Nguyễn Thị Hiền

 

1614410060

108

A.401

Nguyễn Thị Thu Hiền

23/07/98

 

109

A.401

Trần Thị Thu Hiền

 

 

110

A.401

Mai Văn Hiển

9/13/97

 

111

A.401

Nguyễn Văn Hiệp

5/30/97

1615510043

112

A.401

Bùi Đình Hiếu

4/5/95

 

113

A.401

Dương Trọng Hiếu

 

1612210087

114

A.401

Nguyễn Trung Hiếu

 

 

115

A.401

Nguyễn Vũ Minh Hiếu

09/10/98

1611150023

116

A.401

Phạm Minh Hiếu

11/28/98

 

117

A.401

Tô Minh Hiếu

 

1612210089

118

A.401

Vũ Trọng Hiếu

 

 

119

A.401

Bùi Phương Hoa

12/12/98

1611150024

120

A.401

Bùi Thị Hoa

 

 

121

A.401

Lương Thị Hòa

 

 

122

A.401

Phạm Thị Thu Hoài

 

1614410066

123

A.401

Trương Thị Thu Hoài

10/11/98

 

124

A.401

Đỗ Huy Hoàng

4/19/98

 

125

A.401

Đỗ Huy Hoàng

4/29/98

 

126

A.401

Nguyễn Huy Hoàng

 

 

127

A.401

Nguyễn Huy Hoàng

 

 

128

A.401

Nguyễn Huy Hoàng

 

1614410069

129

A.401

Bùi Thị Hồng

 

 

130

A.401

Mai Thị Thu Hồng

 

1614410071

131

A.401

Trần Bảo Hồng

 

1614410072

132

A.401

Ngô Thị Minh Huế

 

 

133

A.401

Nguyễn Thị Thu Huế

 

 

134

A.401

Hà Thu Huệ

 

 

135

A.401

Lưu Kim Huệ

 

 

136

A.401

Lưu Thị Huệ

 

 

137

A.401

Nguyễn Khắc Hùng

 

 

138

A.401

Nguyễn Hoàng Hưng

 

1614410078

139

A.401

Nguyễn Viết Hưng

12/11/98

 

140

A.401

Dương Thị Thu Hương

4/15/98

 

141

A.401

Nguyễn Thị Hương

 

1612210101

142

A.401

Trần Thị Thu Hương

/98

1612210103

143

A.401

Võ Quỳnh Hương

 

1614410058

144

A.401

Vũ Thị Hường

 

 

145

A.401

Nguyễn Văn Huy

 

1612210105

146

A.401

Đào Thị Thanh Huyền

06/04/98

 

147

A.401

Đào Thị Thanh Huyền

 

1614410081

148

A.401

Lê Thu Huyền

 

 

149

A.401

Nguyễn Khánh Huyền

06/10/98

1611150084

150

A.401

Nguyễn Thanh Huyền

 

 

151

A.403

Nguyễn Thị Huyền

 

 

152

A.403

Nguyễn Thị Khánh Huyền

 

1612210107

153

 

A.403

Nguyễn Thị Thanh Huyền

27/03/98

1611150027

154

A.403

Nguyễn Thị Thương Huyền

 

1614410084

155

A.403

Phạm Thị Huyền

29/01/98

1611150029

156

A.403

Phan Thị Huyền

 

1614410085

157

A.403

Tào Thị Huyền

 

 

158

A.403

Trần Khánh Huyền

 

 

159

A.403

Trần Thanh Huyền

30/10/98

 

160

A.403

Trịnh Thị Huyền

 

 

161

A.403

Sadxay KHAMTHONGCHAN

 

1619410342

162

A.403

Trần Đức Khánh

 

1612210113

163

A.403

Vũ Xuân Khiêm

7/19/98

 

164

A.403

Thạch Đức Khôi

 

 

165

A.403

Thạch Đức Khôi

9/6/98

 

166

A.403

Nguyễn Văn Khuyến

 

 

167

A.403

Nguyễn Sỹ Trung Kiên

 

1612210115

168

A.403

Bùi Ngọc Lan

 

 

169

A.403

Lê Thị Ngọc Lan

 

 

170

A.403

Ngô Thị Kim Lan

18/09/98

1611150032

171

A.403

Trịnh Thị Lê

 

1614410093

172

A.403

Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

 

173

A.403

Đỗ Khánh Linh

04/02/98

1611150037

174

A.403

Hồ Thị Diệu Linh

 

1614410059

175

A.403

Hoàng Diệu Linh

 

1612210119

176

A.403

Hoàng Khánh Linh

 

 

177

A.403

Lâm Thị Linh

 

 

178

A.403

Lê Diệu Linh

 

1612210122

179

A.403

Lê Thị Linh

 

1612210123

180

A.403

Lê Thị Thùy Linh

/98

 

181

A.403

Lê Thùy Linh

 

 

182

A.403

Lê Tuấn Linh

 

 

183

A.403

Nghiêm Thị Linh

 

1614410100

184

A.403

Ngô Khánh Linh

/98

1612210126

185

A.403

Ngô Khánh Linh

 

1612210127

186

A.403

Nguyễn Diệu Linh

31/08/98

 

187

A.403

Nguyễn Diệu Linh

03/01/98

 

188

A.403

Nguyễn Hải Linh

 

 

189

A.403

Nguyễn Hoàng Linh

 

1614410102

190

A.403

Nguyễn Phương Linh

 

 

191

A.403

Nguyễn Thị Linh

 

 

192

A.403

Nguyễn Thị Linh

5/25/98

 

193

A.403

Nguyễn Thị Ngọc Linh

 

1614410105

194

A.403

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

 

195

A.403

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

1613330068

196

A.403

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

1614410106

197

A.403

Nguyễn Thùy Linh

7/25/98

1615510065

198

A.403

Phạm Khánh Linh

2/11/98

1615510057

199

A.403

Phạm Ngọc Linh

 

 

200

A.403

Phạm Ngọc Linh

 

 

201

A.403

Phạm Thùy Linh

/98

1612210135

202

A.403

Phan Thị Linh

 

 

203

A.403

Trần Diệu Linh

 

 

204

A.403

Trần Hoàng Hà Linh

 

 

205

A.403

Trần Thị Phượng Linh

 

1612210138

206

A.403

Vũ Khánh Linh

 

1612210139

207

A.403

Lê Thị Phương Loan

 

 

208

A.403

Nguyễn Thị Loan

 

 

209

A.403

Lê Xuân Lộc

 

1612210140

210

A.403

Nguyễn Đức Lộc

 

1511110485

211

A.403

Lưu Hoàng Long

 

 

212

A.403

Nguyễn Thành Long

 

 

213

A.403

Nguyễn Thanh Hiền Lương

 

1614410112

214

A.403

Hoàng Thị Hương Ly

 

 

215

A.403

Lưu Lưu Ly

 

1511110495

216

A.403

Hồ Thị Phương Mai

26/05/98

 

217

A.403

Khương Thị Sao Mai

 

1612210145

219

A.403

Lê Thị Ngọc Mai

 

 

219

A.403

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

 

220

A.403

Nông Thị Hoàng Mai

03/11/98

1611150043

221

A.403

Tạ Ngọc Mai

5/16/98

 

222

A.403

Tạ Ngọc Mai

5/16/98

 

223

A.403

Trần Thị Ngọc Mai

 

 

224

A.403

Trần Thị Quỳnh Mai

 

 

225

A.403

Trịnh Phương Mai

 

 

226

A.403

Vũ Hà Mi

 

 

227

A.403

Hoàng Thị Minh

 

1614410115

228

A.403

Lý Công Minh

 

 

229

A.403

Nguyễn Anh Minh

23/02/98

1611150044

230

A.403

Nguyễn Hồng Minh

 

 

231

A.403

Nguyễn Thị Minh

10/25/98

1615510075

232

A.403

Phạm Hoàng Minh

 

 

233

A.403

Trần Thị Nguyệt Minh

 

 

234

A.403

Dương Thị Hà My

1/20/98

1615510077

235

A.403

Mai Thị Hà My

 

 

236

A.403

Nguyễn Thị Trà My

/98

 

237

A.403

Phạm Diệp My

/98

1612210157

238

A.403

Nguyễn Hải Nam

18/08/98

1611150045

239

A.403

Phạm Duy Nam

 

 

240

A.403

Nguyễn Quỳnh Nga

/98

1612210161

241

A.403

Nguyễn Thị Nga

11/10/98

 

242

A.403

Nguyễn Thị Nga

 

1614410122

243

A.403

Nguyễn Ngọc Ngà

10/22/98

 

244

A.403

Nguyễn Ngọc Ngà

10/22/98

 

245

A.403

Đoàn Bảo Ngân

 

1614410124

246

A.403

Đoàn Kim Ngân

 

 

247

A.403

Hà Thị Kiều Ngân

30/03/98

 

248

A.403

Hà Thị Kiều Ngân

 

1619410125

249

A.403

Nguyễn Thị Thảo Ngân

/98

1612210162

250

A.403

Phạm Thị Kim Ngân

 

 

251

A.403

Vũ Linh Ngân

 

1612210165

252

A.403

Vũ Thị Ngân

 

 

253

A.403

Bùi Thị Ngọc

 

 

254

A.403

Nguyễn Thị Bích Ngọc

24/10/98

 

255

A.403

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

1614410131

256

A.403

Nguyễn Tuấn Ngọc

1/16/98

1615510083

257

A.403

Trần Vân Ngọc

 

1612210168

258

A.403

Vũ Thị Minh Ngọc

8/27/98

 

259

A.403

Dương Phúc Nguyên

 

 

260

A.403

Dương Phúc Nguyên

9/2/98

 

261

A.403

Hoàng Thị Thanh Nguyên

 

 

262

A.403

Nguyễn Phạm Tây Nguyên

26/12/97

 

263

A.403

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

/98

1612210171

264

A.403

Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

265

A.403

Phạm Ánh Nguyệt

 

 

266

A.403

Trần Thị Thu Nguyệt

10/7/98

1615510085

267

A.403

Vũ Thị Ánh Nguyệt

9/17/98

1615510086

268

A.403

Lưu Thanh Nhàn

 

 

269

A.403

Lương Ngọc Yến Nhi

 

1612210173

270

A.403

Nguyễn Thị Nhi

 

 

271

A.403

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

17/02/98

1611150082

272

A.403

Đỗ Thị Nhung

 

 

273

A.403

Nguyễn Hồng Nhung

1/16/98

 

274

A.403

Nguyễn Hồng Nhung

1/16/98

 

275

A.403

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

 

 

276

A.403

Võ Cẩm Nhung

 

1614410140

277

A.403

Vũ Hồng Nhung

 

1612210177

278

A.403

Tạ Thị Nụ

12/2/98

 

279

A.403

Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

 

280

A.403

Nguyễn Thị Phú

 

1614410142

281

A.403

Nguyễn Hưũ Phúc

 

 

282

A.403

Trần Thị Hồng Phúc

/98

1612210179

283

A.403

Đông Thị Phương

 

 

284

A.403

Hồ Thị Phương

16/07/98

 

285

A.403

Hoàng Mai Phương

1/11/98

1613320074

286

A.403

Nguyễn Hà Phương

 

1612210180

287

A.403

Nguyễn Thị Bích Phương

 

1615510099

288

A.403

Nguyễn Thị Hà Phương

 

 

289

A.403

Nguyễn Trần Thu Phương

30/04/98

1611150051

290

A.403

Nguyễn Vũ Thu Phương

1/22/98

 

291

A.403

Trần Thị Lan Phương

 

 

292

A.403

Trương Thị Lan Phương

/98

1612210185

293

A.403

Văn Thùy Phương

03/05/98

1611150050

294

A.403

Nguyễn Thị Phượng

 

1614410147

295

A.403

Vũ Duy Quân

 

 

296

A.403

Nguyễn Việt Quang

5/23/98

1615510097

297

A.403

Đào Thị Quý

 

 

298

A.403

Lưu Ngọc Thanh Quý

13/11/98

 

399

A.403

Phạm Văn Quý

 

 

300

A.403

Phạm Văn Quý

1/1/98

 

301

A.405

Hoàng Văn Quyền

 

 

302

A.405

Hồ Thị Ngọc Quỳnh

 

 

303

A.405

Nguyễn Thị Quỳnh

 

 

304

A.405

Trương Phương Quỳnh

 

 

305

A.405

Vũ Thị Thúy Quỳnh

 

1612210190

306

A.405

Kang Myung Seok

 

1619210351

307

A.405

Trần Thái Sơn

 

 

308

A.405

Lại Công Tâm

 

 

309

A.405

Vũ Ngọc Thanh Tâm

 

1614410157

310

A.405

Trần Hồng Thái

/98

1612210192

311

A.405

Hà Văn Thắng

 

1612210193

312

A.405

Lê Duy Thắng

27/01/98

1611150055

313

A.405

Nguyễn Hoàng Thanh

 

 

314

A.405

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

/98

 

315

A.405

Phạm Tiến Thành

 

1614410162

316

A.405

Vũ Tiến Thành

 

1614410163

317

A.405

Vũ Tuấn Thành

 

 

318

A.405

Hồ Thị Thảo

 

1614410166

319

A.405

Lê Thị Phương Thảo

 

 

320

A.405

Lê Thị Thu Thảo

 

 

321

A.405

Nguyễn Bích Thảo

 

 

322

A.405

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

1611150057

323

A.405

Nguyễn Thị Thảo

6/18/98

1615510104

324

A.405

Phạm Thị Phương Thảo

 

1612210198

325

A.405

Trần Phương Thảo

 

 

326

A.405

Trần Phương Thảo

 

1614410171

327

A.405

Trần Thị Phương Thảo

02/11/98

1611150056

328

A.405

Trần Thị Thu Thảo

 

 

329

A.405

Vũ Thi Thanh Thảo

 

 

330

A.405

Vũ Thị Thanh Thảo

8/1/96

 

331

A.405

Trần Đức Thiện

 

 

332

A.405

Đoàn Thị Thoa

 

 

333

A.405

Trần Thị Thơm

 

1614410175

334

A.405

Nguyễn Hoài Thu

 

1612210204

335

A.405

Trương Thị Hoài Thu

10/11/98

 

336

A.405

Đinh Thị Minh Thư

 

 

337

A.405

Đinh Thị Minh Thư

 

 

338

A.405

Đỗ Anh Thư

 

1612210206

339

A.405

Đỗ Minh Thư

9/30/98

1615510106

340

A.405

Nguyễn Diệu Thương

 

1612210209

341

A.405

Nguyễn Minh Thương

 

 

342

A.405

Nguyễn Thị Hoài Thương

 

 

343

A.405

Nguyễn Thị Thương

10/13/98

 

344

A.405

Nguyễn Thị Thúy

 

 

345

A.405

Vũ Minh Thúy

 

 

346

A.405

Bùi Thị Thanh Thùy

 

 

347

A.405

Bùi Trần Thu Thủy

 

1612210211

348

A.405

Đặng Thị Thủy

 

 

349

A.405

Đặng Thị Thủy

 

 

350

A.405

Lê Thị Thủy

 

 

351

A.405

Lê Thị Thủy

 

1614410176

352

A.405

Ngô Thị Hà Thủy

 

1612210212

353

A.405

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

354

A.405

Trần Thùy Tiên

6/17/98

1615510110

355

A.405

Nguyễn Đình Toàn

 

 

356

A.405

Nguyễn Thị Thu Trà

 

 

357

A.405

Từ Thị Thu Trà

 

 

358

A.405

Nguyễn Hoàng Khánh Trâm

20/08/98

1611150061

359

A.405

Tạ Thị Ngọc Trâm

 

1614410177

360

A.405

Bùi Phương Trang

 

1614410178

361

A.405

Đỗ Thị Linh Trang

 

 

362

A.405

Hà Thùy Trang

18/07/98

 

363

A.405

Hoàng Tố Trang

 

1612210218

364

A.405

Lê Huyền Trang

12/01/98

 

365

A.405

Lê Thị Trang

 

 

366

A.405

Mạc Thúy Trang

 

 

367

A.405

Nguyễn Hà Trang

 

 

368

A.405

Nguyễn Hà Trang

 

 

369

A.405

Nguyễn Ngô Kiều Trang

 

1614410181

370

A.405

Nguyễn Thi Thu Trang

23/10/98

 

371

A.405

Nguyễn Thùy Trang

5/17/98

1615510117

372

A.405

Phạm Hồng Trang

 

1612210223

373

A.405

Trần Thu Trang

 

 

374

A.405

Vũ Thị Huyền Trang

8/11/98

1615510121

375

A.405

Vũ Thị Thu Trang

 

 

376

A.405

Vũ Thùy Trang

 

1612210225

377

A.405

Lê Văn Trí

 

 

378

A.405

Nguyễn Thị Trinh

 

 

379

A.405

Nguyễn Thị Trinh

 

 

380

A.405

Phan Chí Trọng

2/16/98

 

381

A.405

Nguyễn Hạ Huệ Trúc

 

1614410183

382

A.405

Vũ Văn Trực

 

 

383

A.405

Phạm Ngọc Tú

 

 

384

A.405

Quách Tô Thiên Tú

 

1614410185

385

A.405

Lâm Vũ Tuấn

20/07/98

1611150066

386

A.405

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

387

A.405

Trịnh Quốc Tuấn

 

1614410188

388

A.405

Lê Văn Tùng

04/12/98

1611150067

389

A.405

Phan Sơn Tùng

2/1/98

1615510124

390

A.405

Đinh Thị Tưởng

 

 

391

A.405

Nomkhon Tuvfhinbocyar

 

 

392

A.405

Hoàng Thị Tuyến

 

1612210234

393

A.405

Nguyễn Thị Tuyết

05/07/1996

 

394

A.405

Phùng Thị Tuyết

 

 

395

A.405

Trần Thị Tuyết

 

1614410190

396

A.405

Lê Thị Tố Uyên

 

 

397

A.405

Nguyễn Thị Thu Uyên

 

 

398

A.405

Đỗ Thị Thanh Vân

 

1612210238

399

A.405

Lê Hồng Vân

 

1611110194

400

A.405

Nguyễn Phi Việt

26/11/98

 

401

A.405

Đinh Diệu Vy

30/10/98

 

402

A.405

Nguyễn Thị Xoan

 

1612210240

403

A.405

Thiều Thị Xuân

10/7/98

 

404

A.405

Nguyễn Thị Yên

10/23/98

 

405

A.405

Nguyễn Thị Yên

10/23/98

 

406

A.405

Hoàng Thị Hải Yến

 

1612210243

407

A.405

Hoàng Yến

26/10/98

1611150072

408

A.405

Lại Vũ Yến

 

 

409

A.405

Nguyễn Thị Yến

 

 

410

A.405

Trương Bảo Yến

 

1612210245

411

A.405

Vũ Hải Yến

/98

1612210246

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.