You are here: TIN TỨC & SỰ KIỆN DANH SÁCH DỰ THI MÔN GIẢI TÍCH KỲ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG 2017

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

DANH SÁCH DỰ THI MÔN GIẢI TÍCH KỲ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG 2017

Email In PDF

DANH SÁCH DỰ THI MÔN GIẢI TÍCH KỲ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG 2017

Môn thi: Giải tích   Giờ thi: 8h30     Ngày thi: 08-01-2017

STT

Phòng thi

Họ và tên

Ngày sinh

Mã SV

1

A.401

Bùi Thị Thúy An

/98

1612210002

2

A.401

Bùi Hữu Tuấn Anh

 

 

3

A.401

Đào Mai Anh

 

1614410003

4

A.401

Đỗ Thị Mỹ Anh

 

 

5

A.401

Đoàn Thị Phương Anh

 

 

6

A.401

Hồ Thị Vân Anh

 

1614410339

7

A.401

Hoàng Đức Anh

 

1614410005

8

A.401

Hoàng Thị Lan Anh

 

 

9

A.401

Lý Minh Anh

 

 

10

A.401

Nguyễn Thị Lan Anh

 

1614410011

11

A.401

Nguyễn Thị Mai Anh

 

 

12

A.401

Nguyễn Thị Minh Anh

 

1612210025

13

A.401

Nguyễn Thị Ngọc Anh

15/01/1996

 

14

A.401

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

1612210026

15

A.401

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

1614410017

16

A.401

Nguyễn Thị Phương Anh

 

 

17

A.401

Nguyễn Thị Phương Anh

10/3/98

 

18

A.401

Nguyễn Thị Phương Anh

 

 

19

A.401

Nguyễn Thị Vân Anh

 

 

20

A.401

Nguyễn Thị Vân Anh

9/19/98

 

21

A.401

Nguyễn Trang Anh

 

 

22

A.401

Nông Mai Anh

13/10/98

1611150004

23

A.401

Võ Thị Ngọc Anh

5/12/98

1615510015

24

A.401

Dương Ngọc Ánh

 

1614410018

25

A.401

Vương Ngọc Ánh

 

 

26

A.401

Hồ Văn Bảo

 

1612210033

27

A.401

Hoàng Thanh Bình

 

1614410023

28

A.401

Nguyễn Thị Bình

 

1614410024

29

A.401

Nguyễn Thị Chang

 

 

30

A.401

Bành Quế Chi

 

 

31

A.401

Đỗ Bảo Chi

04/11/98

1618150081

32

A.401

Nguyễn Linh Chi

20/08/98

1611150010

33

A.401

Trần Hoàng Linh Chi

19/04/98

 

34

A.401

Trần Mai Chi

 

 

35

A.401

Nguyễn Hữu Chung

/98

1612210038

36

A.401

Nguyễn Thành Công

 

 

37

A.401

Vũ Thành Công

 

1614410031

38

A.401

Tăng Hữu Cường

 

1612210040

39

A.401

Ngô Thanh Đạo

 

 

40

A.401

Bùi Tiến Đạt

 

1614410035

41

A.401

Nguyễn Thạc Anh Đạt

 

 

42

A.401

Đỗ Xuân Điểu

 

 

43

A.401

Đỗ Xuân Điểu

2/8/98

 

44

A.401

Lê Thị Định

 

 

45

A.401

Phạm Ngọc Đông

6/2/98

1615510019

46

A.401

Lê Mạnh Đức

 

 

47

A.401

Vũ Văn Đức

 

 

48

A.401

Bùi Phương Dung

2/10/98

 

49

A.401

Đặng Thị Phương Dung

1/22/98

 

50

A.401

Dương Bích Dung

 

 

51

A.401

Nguyễn Thị Dung

 

 

52

A.401

Nguyễn Thùy Dung

 

1614410038

53

A.401

Dương Mạnh Dũng

 

1614410039

54

A.401

Đinh Thùy Dương

 

 

55

A.401

Hoàng Thị Thùy Dương

 

 

56

A.401

Nguyễn Ngọc Dương

 

 

57

A.401

Nguyễn Thùy Dương

14/04/98

1611150013

58

A.401

Trần Bình Dương

 

 

59

A.401

Trần Thuỳ Dương

11/30/98

1615510025

60

A.401

Đào Thị Duyên

 

 

61

A.401

Nguyễn Thị Duyên

 

 

62

A.401

Trần Thị Mai Duyên

6/2/98

1615510027

63

A.401

Hoàng Thu Giang

3/04/98

 

64

A.401

Nguyễn Hương Giang

 

1614410044

65

A.401

Nguyễn Thế Giang

 

1612210065

66

A.401

Nguyễn Thị Giang

 

 

67

A.401

Nguyễn Thị Giang

 

 

68

A.401

Đào Ngọc Hà

14/10/98

 

69

A.401

Nguyễn Ngọc Hà

 

 

70

A.401

Nguyễn Thị Hà

 

1614410048

71

A.401

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

72

A.401

Nguyễn Thị Thu Hà

6/5/98

1615510031

73

A.401

Nguyễn Thu Hà

 

1614410049

74

A.401

Phan Minh Hà

 

 

75

A.401

Trần Thị Thu Hà

 

 

76

A.401

Trần Thu Hà

28/10/98

1611150018

77

A.401

Quách Thị Hải

 

 

78

A.401

Cao Thị Thanh Hằng

 

 

79

A.401

Cung Thúy Hằng

12/30/98

1615510034

80

A.401

Hoang Thị Mai Hằng

 

 

81

A.401

Ngô Minh Hằng

29/05/98

1611150020

82

A.401

Nguyễn Thị Hằng

 

1612210080

83

A.401

Nguyễn Thị Thanh Hằng

14/02/98

1611150131

84

A.401

Vũ Nguyễn Thanh Hằng

 

 

85

A.401

Đỗ Thị Hạnh

 

 

86

A.401

Nguyễn Phương Hạnh

 

1614410058

87

A.401

Lê Thị Hậu

 

 

88

A.401

Đinh Thị Thu Hiền

 

1612210083

89

A.401

Nguyễn Hảo Hiền

4/16/98

1615510042

90

A.401

Nguyễn Thị Hiền

 

1614410060

91

A.401

Nguyễn Thị Thu Hiền

23/07/98

 

92

A.401

Trần Thị Thu Hiền

 

 

93

A.401

Mai Văn Hiển

9/13/97

 

94

A.401

Nguyễn Văn Hiệp

5/30/97

1615510043

95

A.401

Bùi Đình Hiếu

4/5/95

 

96

A.401

Chu Minh Hiếu

 

 

97

A.401

Lương Quang Hiếu

 

 

98

A.401

Nguyễn Trung Hiếu

 

 

99

A.401

Nguyễn Vũ Minh Hiếu

09/10/98

1611150023

100

A.401

Phạm Minh Hiếu

11/28/98

 

101

A.401

Tô Minh Hiếu

 

1612210089

102

A.401

Vũ Trọng Hiếu

 

 

103

A.401

Bùi Phương Hoa

12/12/98

1611150024

104

A.401

Bùi Thị Hoa

 

 

105

A.401

Lương Thị Hòa

 

 

106

A.401

Phạm Thị Thu Hoài

 

1614410066

107

A.401

Trương Thị Thu Hoài

10/11/98

 

108

A.401

Đỗ Huy Hoàng

4/19/98

 

109

A.401

Đỗ Việt Hoàng

9/28/98

1611110231

110

A.401

Nguyễn Huy Hoàng

 

 

111

A.403

Nguyễn Huy Hoàng

 

 

112

A.403

Nguyễn Huy Hoàng

 

1614410069

113

A.403

Bùi Thị Hồng

 

 

114

A.403

Mai Thị Thu Hồng

 

1614410071

115

A.403

Trần Bảo Hồng

 

1614410072

116

A.403

Ngô Thị Minh Huế

 

 

117

A.403

Nguyễn Thị Thu Huế

 

 

118

A.403

Hà Thu Huệ

 

 

119

A.403

Lưu Kim Huệ

 

 

120

A.403

Lưu Thị Huệ

 

 

121

A.403

Nguyễn Khắc Hùng

 

 

122

A.403

Nguyễn Hoàng Hưng

 

1614410078

123

A.403

Dương Thị Thu Hương

4/15/98

 

124

A.403

Dương Thị Thu Hương

4/15/98

 

125

A.403

Võ Quỳnh Hương

 

1614410058

126

A.403

Đào Thị Thanh Huyền

 

1614410081

127

A.403

Hoàng Thị Thanh Huyền

 

 

128

A.403

Lê Thu Huyền

 

 

129

A.403

Nguyễn Khánh Huyền

06/10/98

1611150084

130

A.403

Nguyễn Thanh Huyền

 

 

131

A.403

Nguyễn Thị Huyền

 

 

132

A.403

Nguyễn Thị Thanh Huyền

27/03/98

1611150027

133

A.403

Nguyễn Thị Thương Huyền

 

1614410084

134

A.403

Phạm Thị Huyền

29/01/98

1611150029

135

A.403

Phan Thị Huyền

 

1614410085

136

A.403

Tào Thị Huyền

 

 

137

A.403

Trần Khánh Huyền

 

 

138

A.403

Trịnh Thị Huyền

 

 

139

A.403

Lê Nguyễn Đình Huynh

 

 

140

A.403

Sadxay KHAMTHONGCHAN

 

1619410342

141

A.403

Vũ Xuân Khiêm

7/19/98

 

142

A.403

Thạch Đức Khôi

 

 

143

A.403

Thạch Đức Khôi

9/6/98

 

144

A.403

Nguyễn Văn Khuyến

 

 

145

A.403

Bùi Ngọc Lan

 

 

146

A.403

Lê Thị Ngọc Lan

 

 

147

A.403

Trịnh Thị Lê

 

1614410093

148

A.403

Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

 

149

A.403

Bùi Thị Mỹ Linh

 

 

150

A.403

Đỗ Khánh Linh

04/02/98

1611150037

151

A.403

Hồ Thị Diệu Linh

 

1614410059

152

A.403

Hoàng Khánh Linh

 

 

153

 

A.403

Lâm Thị Linh

 

 

154

A.403

Lê Thị Thùy Linh

/98

 

155

A.403

Lê Tuấn Linh

 

 

156

A.403

Nghiêm Thị Linh

 

1614410100

157

A.403

Ngô Khánh Linh

 

1612210127

158

A.403

Nguyễn Diệu Linh

03/01/98

 

159

A.403

Nguyễn Hải Linh

 

 

160

A.403

Nguyễn Hoàng Linh

 

1614410102

161

A.403

Nguyễn Mạnh Linh

 

 

162

A.403

Nguyễn Phương Linh

 

 

163

A.403

Nguyễn Thị Linh

 

 

164

A.403

Nguyễn Thị Linh

5/25/98

 

165

A.403

Nguyễn Thị Ngọc Linh

 

1614410105

166

A.403

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

 

167

A.403

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

1613330068

168

A.403

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

1614410106

169

A.403

Nguyễn Thủy Linh

6/10/98

1615510066

170

A.403

Phạm Khánh Linh

2/11/98

1615510057

171

A.403

Phạm Ngọc Linh

 

 

172

A.403

Phan Thị Linh

 

 

173

A.403

Trần Diệu Linh

 

 

174

A.403

Trần Hoàng Hà Linh

 

 

175

A.403

Vũ Khánh Linh

 

1612210139

176

A.403

Lê Thị Phương Loan

 

 

177

A.403

Nguyễn Thị Loan

 

 

178

A.403

Nguyễn Đức Lộc

 

1511110485

179

A.403

Lưu Hoàng Long

 

 

180

A.403

Nguyễn Thành Long

 

 

181

A.403

Nguyễn Thanh Hiền Lương

 

1614410112

182

A.403

Dương Thị Hương Ly

1/2/98

1615510071

183

A.403

Hoàng Thị Hương Ly

 

 

184

A.403

Lê Thị Ngọc Mai

 

 

185

A.403

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

 

186

A.403

Nông Thị Hoàng Mai

03/11/98

1611150043

187

A.403

Tạ Ngọc Mai

5/16/98

 

188

A.403

Trần Thị Quỳnh Mai

 

 

189

A.403

Trịnh Phương Mai

 

 

190

A.403

Hoàng Thị Minh

 

1614410115

191

A.403

Lê Quang Minh

/98

1612210152

192

A.403

Lý Công Minh

 

 

193

A.403

Nguyễn Anh Minh

23/02/98

1611150044

194

A.403

Nguyễn Hồng Minh

 

 

195

A.403

Phạm Hoàng Minh

 

 

196

A.403

Trần Thị Nguyệt Minh

 

 

197

A.403

Trần Xuân Minh

 

 

198

A.403

Mai Thị Hà My

 

 

199

A.403

Nguyễn Thị Trà My

/98

 

200

A.403

Nguyễn Hải Nam

18/08/98

1611150045

201

A.403

Phạm Duy Nam

 

 

202

A.403

Nguyễn Thị Nga

11/10/98

 

203

A.403

Nguyễn Thị Nga

 

1614410122

204

A.403

Nguyễn Ngọc Ngà

10/22/98

 

205

A.403

Chu Thị Hà Ngân

 

 

206

A.403

Đoàn Bảo Ngân

 

1614410124

207

A.403

Đoàn Kim Ngân

 

 

208

A.403

Hà Thị Kiều Ngân

 

1619410125

209

A.403

Phạm Thị Kim Ngân

 

 

210

A.403

Vũ Thị Ngân

 

 

211

A.403

Bùi Thị Ngọc

 

 

212

A.403

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

1614410131

213

A.403

Trần Vân Ngọc

 

1612210168

214

A.403

Vũ Thị Minh Ngọc

8/27/98

 

215

A.403

Dương Phúc Nguyên

 

 

216

A.403

Dương Phúc Nguyên

9/2/98

 

217

A.403

Hoàng Thị Thanh Nguyên

 

 

219

A.403

Nguyễn Phạm Tây Nguyên

26/12/97

 

219

A.403

Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

220

A.403

Phạm Ánh Nguyệt

 

 

221

A.405

Trần Thị Thu Nguyệt

10/7/98

1615510085

222

A.405

Vũ Thị Ánh Nguyệt

9/17/98

1615510086

223

A.405

Lưu Thanh Nhàn

 

 

224

A.405

Nguyễn Thị Nhi

 

 

225

A.405

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

17/02/98

1611150082

226

A.405

Nguyễn Hồng Nhung

1/16/98

 

227

A.405

Nguyễn Thị Hồng Nhung

5/3/98

1615510091

228

A.405

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

 

 

229

A.405

Võ Cẩm Nhung

 

1614410140

230

A.405

Vũ Thị Nhung

 

 

231

A.405

Tạ Thị Nụ

12/2/98

 

232

A.405

Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

 

233

A.405

Nguyễn Thị Phú

 

1614410142

234

A.405

Nguyễn Hưũ Phúc

 

 

235

A.405

Đông Thị Phương

 

 

236

A.405

Hồ Thị Phương

16/07/98

 

237

A.405

Nguyễn Thị Bích Phương

 

1615510099

238

A.405

Nguyễn Thị Hà Phương

 

 

239

A.405

Nguyễn Trần Thu Phương

30/04/98

1611150051

240

A.405

Nguyễn Vũ Thu Phương

1/22/98

 

241

A.405

Phạm Mai Phương

 

 

242

A.405

Trần Thị Lan Phương

 

 

243

A.405

Trần Thị Thu Phương

 

 

244

A.405

Văn Thùy Phương

03/05/98

1611150050

245

A.405

Vũ Thảo Phương

10/21/98

1615510096

246

A.405

Nguyễn Thị Phượng

 

1614410147

247

A.405

Vũ Duy Quân

 

 

248

A.405

Nguyễn Việt Quang

5/23/98

1615510097

249

A.405

Đào Thị Quý

 

 

250

A.405

Phạm Văn Quý

 

 

251

A.405

Phạm Văn Quý

1/1/98

 

252

A.405

Hoàng Văn Quyền

 

 

253

A.405

Hồ Thị Ngọc Quỳnh

 

 

254

A.405

Hồ Thị Ngọc Quỳnh

 

 

255

A.405

Nguyễn Thị Quỳnh

 

 

256

A.405

Vũ Thị Thúy Quỳnh

 

1612210190

257

A.405

Trần Thái Sơn

 

 

258

A.405

Lê Tuấn Tài

 

 

259

A.405

Lại Công Tâm

 

 

260

A.405

Vũ Ngọc Thanh Tâm

 

1614410157

261

A.405

Lê Duy Thắng

27/01/98

1611150055

262

A.405

Nguyễn Hoàng Thanh

 

 

263

A.405

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

/98

 

264

A.405

Phạm Tiến Thành

 

1614410162

265

A.405

Vũ Tiến Thành

 

1614410163

266

A.405

Vũ Tuấn Thành

 

 

267

A.405

Bùi Phương Thảo

 

 

268

A.405

Hồ Thị Thảo

 

1614410166

269

A.405

Lê Thị Phương Thảo

 

 

270

A.405

Lê Thị Thu Thảo

 

 

271

A.405

Ngô Thị Thảo

 

 

272

A.405

Nguyễn Bích Thảo

 

 

273

A.405

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

1611150057

274

A.405

Nguyễn Thị Thảo

6/18/98

1615510104

275

A.405

Trần Phương Thảo

 

 

276

A.405

Trần Phương Thảo

 

1614410171

277

A.405

Trần Thị Phương Thảo

02/11/98

1611150056

278

A.405

Trần Thị Thu Thảo

 

 

279

A.405

Vũ Thi Thanh Thảo

 

 

280

A.405

Vũ Thị Thanh Thảo

8/1/96

 

281

A.405

Trần Đức Thiện

 

 

282

A.405

Đoàn Thị Thoa

 

 

283

A.405

Trần Thị Thơm

 

1614410175

284

A.405

Nguyễn Hoài Thu

 

1612210204

285

A.405

Trương Thị Hoài Thu

10/11/98

 

286

A.405

Đinh Thị Minh Thư

 

 

287

A.405

Đinh Thị Minh Thư

 

 

288

A.405

Đỗ Anh Thư

 

1612210206

289

A.405

Phùng Thị Kim Thư

9/20/98

1615510108

290

A.405

Nguyễn Minh Thương

 

 

291

A.405

Nguyễn Thị Hoài Thương

 

 

292

A.405

Nguyễn Thị Thương

10/13/98

 

293

A.405

Nguyễn Thị Thúy

 

 

294

A.405

Vũ Minh Thúy

 

 

295

A.405

Bùi Thị Thanh Thùy

 

 

296

A.405

Bùi Trần Thu Thủy

 

1612210211

297

A.405

Đặng Thị Thủy

 

 

298

A.405

Đặng Thị Thủy

 

 

399

A.405

Lê Thị Thủy

 

 

300

A.405

Lê Thị Thủy

 

1614410176

301

A.405

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

302

A.405

Thái Quý Thủy

 

 

303

A.405

Trần Thùy Tiên

6/17/98

1615510110

304

A.405

Nguyễn Đình Toàn

 

 

305

A.405

Nguyễn Thị Thu Trà

 

 

306

A.405

Từ Thị Thu Trà

 

 

307

A.405

Nguyễn Hoàng Khánh Trâm

20/08/98

1611150061

308

A.405

Tạ Thị Ngọc Trâm

 

1614410177

309

A.405

Bùi Phương Trang

 

1614410178

310

A.405

Đỗ Thị Linh Trang

 

 

311

A.405

Hà Thùy Trang

18/07/98

 

312

A.405

Lâm Huyền Trang

 

 

313

A.405

Lê Huyền Trang

12/01/98

 

314

A.405

Lê Thị Trang

 

 

315

A.405

Mạc Thúy Trang

 

 

316

A.405

Nguyễn Hà Trang

 

 

317

A.405

Nguyễn Hà Trang

 

 

318

A.405

Nguyễn Ngô Kiều Trang

 

1614410181

319

A.405

Nguyễn Thi Thu Trang

23/10/98

 

320

A.405

Trần Thu Trang

 

 

321

A.405

Vũ Thị Huyền Trang

8/11/98

1615510121

322

A.405

Vũ Thị Thu Trang

 

 

323

A.405

Vũ Thùy Trang

 

1612210225

324

A.405

Lê Văn Trí

 

 

325

A.405

Nguyễn Thị Trinh

 

 

326

A.405

Nguyễn Thị Trinh

 

 

327

A.405

Phan Chí Trọng

2/16/98

 

328

A.405

Nguyễn Hạ Huệ Trúc

 

1614410183

329

A.405

Vũ Văn Trực

 

 

330

A.405

Nguyễn Đức Trung

/98

1612210378

331

A.405

Phạm Ngọc Tú

 

 

332

A.405

Quách Tô Thiên Tú

 

1614410185

333

A.405

Lâm Vũ Tuấn

20/07/98

1611150066

334

A.405

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

335

A.405

Trịnh Quốc Tuấn

 

1614410188

336

A.405

Lê Thanh Tùng

 

 

337

A.405

Lê Văn Tùng

04/12/98

1611150067

338

A.405

Phan Sơn Tùng

2/1/98

1615510124

339

A.405

Đinh Thị Tưởng

 

 

340

A.405

Nomkhon Tuvfhinbocyar

 

 

341

A.405

Hoàng Thị Tuyến

 

1612210234

342

A.405

Nguyễn Thị Tuyết

05/07/1996

 

343

A.405

Phùng Thị Tuyết

 

 

344

A.405

Trần Thị Tuyết

 

1614410190

345

A.405

Nguyễn Thị Thu Uyên

 

 

346

A.405

Đặng Thanh Vân

 

 

347

A.405

Đào Thị Vân

 

 

348

A.405

Lê Hồng Vân

 

1611110194

349

A.405

Nguyễn Như Quang Vinh

 

 

350

A.405

Đinh Diệu Vy

30/10/98

 

351

A.405

Nguyễn Thị Xoan

 

1612210240

352

A.405

Thiều Thị Xuân

10/7/98

 

353

A.405

Nguyễn Thị Yên

10/23/98

 

354

A.405

Hoàng Yến

26/10/98

1611150072

355

A.405

Lại Vũ Yến

 

 

356

A.405

Nguyễn Thị Yến

 

 

357

A.405

Trần Hải Yến

11/24/98

1615510130

358

A.405

Trương Bảo Yến

 

1612210245

359

A.405

Vũ Thị Hải Yến

6/23/98

1615510131

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.