You are here: TIN TỨC & SỰ KIỆN Đăng ký email và học online

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Đăng ký email và học online

Email In PDF

Thông báo về việc đăng ký email và học online của TTTT& KT

theo các đường link dưới đây:

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.