You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên Th.S Trần Phương Chi - BM Tin

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Th.S Trần Phương Chi - BM Tin

Email In PDF

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   TRẦN PHƯƠNG CHI

Ngày, tháng, năm sinh:  22/06/1976

Quê quán: Quỳnh Phụ, Thái bình

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nơi công nhận học vị: 2003, Việt Nam

Chức danh khoa học (GS, PGS...):

Giảng viên năm 2003

Đơn vị công tác: Khoa Cơ Bản, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Ngành học: Toán Tin

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

Năm tốt nghiệp: 1998

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo:  ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

3. Ngoại ngữ: Cử  nhân Tiếng Anh (tại chức)

Năm cấp bằng: 2000

Nơi đào tạo:  ĐH Ngoại Ngữ, Hà Nội (ĐH Hà Nội)

4. Các khóa học ngắn hạn:

Khóa đào tạo ngắn hạn về phương pháp nghiên cứu khoa học, Ấn Độ, tháng 4/2009.

Khóa đào tạo ngắn hạn về phương pháp giảng dạy Microsoft Office, Tại Công ty IIG, 2013

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1998-nay, Giảng viên Khoa Cơ bản, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

Kinh nghiệm giảng dạy:

Giảng dạy các môn học:: Tin học đại cương, Tin học ứng dụng trong doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quản lý

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

- Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Tin học hóa công tác quản lý sinh viên ở trường Đại học Ngoại Thương”, do CN Nguyễn Thị Việt chủ nhiệm đề tài, Mã số NT00-03, xếp loại khá.

- Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Chương trình mô phỏng hệ thống bán hàng qua mạng máy tính”, Mã số NT2004-01, chủ nhiệm đề tài, xếp loại khá.

- Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Một số mô hình phân tích lạm phát theo tiếp cận đường Phillips và áp dụng cho trường hợp Việt Nam”, do TS Vương Thị Thảo Bình chủ nhiệm đề tài, Mã số NT2011-20, xếp loại khá.

- Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu”, do CN Đoàn Quang Hưng chủ nhiệm đề tài, Mã số NT2012-16, xếp loại tốt.

- Đề tài cấp bộ (Bộ công thương): “Xây dựng bộ chỉ số phụ thuộc xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam”, mã số 92.14.RD/HĐ-KHCN, Năm 2014, thành viên tham gia.

- Đề tài NCKH cấp tỉnh: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 -2020, có tính đến 2025”, do TS Vương Thị Thảo Bình chủ nhiệm đề tài, đang thực hiện.

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

- Chủ biên và đã xuất bản tài liệu Bài tập Tin học đại cương năm học 2012 – 2013.

- Tham gia biên soạn giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh.

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.