You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên Th.S Lê Thanh Nguyệt - BM Tin

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Th.S Lê Thanh Nguyệt - BM Tin

Email In PDF

Năm sinh: 1976

Quê quán: Nghệ An

Năm về trường:

Email:

Quá trình công tác:

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.