You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên Th.S Tống Lan Anh - BM Toán

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Th.S Tống Lan Anh - BM Toán

Email In PDF

Năm sinh: 1979

Quê quán: Ninh Bình

Năm về trường: 2001

Quá trình đào tạo:

- Cử nhân tại Đại học Sư Phạm Hà Nội (2001)

- Thạc sỹ tại Đại học Sư phạm Hà Nội (2004)

- Đang làm Nghiên cứu sinh tại Deakin University từ 2012.

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.