You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên Th.S Phạm Hoàng Anh- BM Tin

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Th.S Phạm Hoàng Anh- BM Tin

Email In PDF

Năm sinh: 1978

Quê Quán: Hải Phòng

Năm về trường:

Quá trình đào tạo:

- Đại học Bách Khoa Hà Nội (200)

- Đại học Luật Hà Nội (2002)

- Thạc sỹ tại The University of Queensland, Australia (2014)

- Nghiên cứu sinh tại The University of Queensland từ 2014

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.