You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên TS Nguyễn Thu Hương - BM Toán

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

TS Nguyễn Thu Hương - BM Toán

Email In PDF

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Năm sinh: 1979

Quê quán: Thanh trì, Hà nội

Năm về trường: 2002

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. 1. Đại học:

Ngành học: Toán Kinh tế, Khoa Toán Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân

  1. 2. Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: kinh tế lượng

Nơi đào tạo: ĐH Carlos III de Madrid, Vương quốc Tây Ban Nha

-         Tiến sĩ chuyên ngành: kinh tế lượng

Nơi đào tạo: ĐH Carlos III de Madrid, Vương quốc Tây Ban Nha

Tên luận án: Goodness-of-fit in Multivariate Time Series.

3. Ngoại ngữ:

1. tiếng Anh

2. tiếng Tây Ban Nha

Mức độ sử dụng: thành thạo

Mức độ sử dụng: giao tiếp đơn giản

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

2002- nay: Khoa Cơ Bản, Bộ môn Toán-ĐH Ngoại thương, Giảng dạy và nghiên cứu

2006-2008, Khoa Kinh tế học, ĐH Carlos III de Madrid, Trợ giảng, học tập và nghiên cứu

2009-04/2014, Khoa Thống kê, ĐH Carlos  III de Madrid, Trợ giảng, học tập và nghiên cứu

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

1. Phân tích mô hình động cho tăng trưởng bền vững hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt nam, Bộ Thương mại, Việt nam, Thành viên nghiên cứu

2. Advanced statistical methods for complex data, Bộ Khoa học Công nghệ, Tây Ban nha, Thành viên nghiên cứu.

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

1. Dự báo ngắn hạn cán cân thương mại giữa Việt nam và ASEAN, Việt nam và Nhật bản, 2003, Kỷ yếu nghiên cứu khoa học Khoa Cơ bản.

2. A basic goodness-of-fit process for VARMA(p,q) models, 2011, Statistics and Econometrics Series 09, Carlos III University of Madrid.

3. A new goodness-of-fit process for VARMA(p,q) models: construction and empirical properties, 2013, Statistics and Econometrics Series 21, Carlos III University of Madrid.

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.