You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên TS Vương Thị Thảo Bình - BM Toán

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

TS Vương Thị Thảo Bình - BM Toán

Email In PDF

TS Vương Thị Thảo Bình

TS VƯƠNG THỊ THẢO BÌNH

Năm sinh:                1974

Quê quán:                Nghi Lộc, Nghệ An

Năm về trường:       2000

Bộ môn:                  Toán

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Quá trình đào tạo

Cử nhân: ĐH Sư phạm Vinh       (1995)

Thạc sỹ:  ĐH Sư phạm Vinh       (1998)

Tiến sỹ:   ĐH Kinh tế Quốc dân  (2010)

Môn học đã giảng dạy

Toán cao cấp, xác suất thống kê, Kinh tế lượng cơ bản và Kinh tế lượng nâng cao

Sử dụng tốt các phần mềm tính toán, thống kê

Maple, EViews, SPSS, Stata, R

Các đề tài làm chủ trì

 1. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Một số phương pháp toán học hỗ trợ sinh viên đại học Ngoại thương tiếp cận và giải quyết bài toán kinh tế, mã số NT2007-05, nghiệm thu tháng 9/2008, xếp loại tốt.
 2. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Một số mô hình phân tích lạm phát theo tiếp cận đường Phillips và áp dụng cho trường hợp Việt Nam, mã số NT2011-20, nghiệm thu tháng 5/2012, xếp loại tốt.
 3. Chủ nhiệm để tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh (đang thực hiện), Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 -2020, có tính đến 2025.

Các đề tài tham gia

 1. Vận dụng nguyên lý kinh tế học trong việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn nhằm đề xuất hiệu chỉnh một số văn bản chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, mã số B2010.06.164, PGS TS Hoàng Yến (chủ nhiệm đề tài). Nghiệm thu tháng 20/10/2012, xếp loại tốt.
 2. Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh tại một số công ty cổ phần niêm yết của Việt Nam, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trường Đại học Ngoại Thương, năm 2012, ThS Trần Tú Uyên (chủ nhiệm đề tài).
 3. Vận dụng mô hình toán kinh tế để xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng trong Ngân hàng tại Việt Nam, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trường Đại học Ngoại Thương, năm 2012, ThS Lâm Văn Sơn (chủ nhiệm đề tài).

Chủ biên viết sách

 1. Xác suất và thống kê toán, phần II: Thống kê toán, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2013.

Tham gia viết sách

 1. Ổn định và phát triển kinh tế: Phân tích chính sách vĩ mô, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2012, Tham gia viết từ trang 40-66.
 2. Lý thuyết Toán cao cấp 1, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thống, năm 2012, Tham gia viết Chương 2, từ trang 26 đến trang 68.

Bài viết cho tạp chí

- Tiếng Việt

 1. Vương Thị Thảo Bình (2005), Về tính giả đơn điệu của hàm cầu dư và một định hướng khảo cứu trạng thái cân bằng trong mô hình kinh tế cạnh tranh hoàn hảo, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 10, tr. 61-65.
 2. Vương Thị Thảo Bình (2007), "Phân tích xu hướng ngẫu nhiên của giá hàng hoá bằng mô hình toán kinh tế", Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 25, tr. 49-55.
 3. Vương Thị Thảo Bình (2008), "Phân tích nguyên nhân lạm phát Việt Nam và mô hình đường Phillips trong giai đoạn 1997-2007", Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 135, tr. 8-11.
 4. Vương Thị Thảo Bình (2008), "Phân tích tác động của giá xăng dầu thế giới đến giá cả và tỷ giá hối đoái ở Việt Nam", Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 71, tr. 21-24.
 5. Vương Thị Thảo Bình (2008), "Phân tích lạm phát bằng kỳ vọng toán và định lượng sự tác động của giá dầu lên giá cả", Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 31, tr. 28-33.
 6. Trần Thị Trúc, Vương Thị Thảo Bình, Khủng hoảng Châu Âu: nguyên nhân và giải pháp, Tạp chí kinh tế & phát triển, số đặc biệt, tháng 9/2012, tr. 17-22.
 7. Vương Thị Thảo Bình, Phát triển mô hình đường cong Phillips để phân tích nguyên nhân lạm phát ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 54, 2012, tr. 87-94.
 8. Vương Thị Thảo Bình, Lâm Văn Sơn, Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp bằng mô hình Logistic, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 8, 2014, tr. 83-86.

- Tiếng Anh

 1. Phan Thanh An, Vuong Thi Thao Binh (2009), “Stability of excess Demand Functions with Respect to a Strong Version of Wald's Axiom”, Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol. 26 (No. 4), pp. 523-532 (SCIE).

Bài viết cho Hội thảo khoa học

- Hội thảo Quốc tế

 1. Vuong Thi Thao Binh, Determining the Long-run Equilibrium Price by the Mean Reversion Process and the Cobweb Model, Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Computational Mathematics, Computational Geometry & Statistics, Singapore, 2013, ISSN: 2251-1911.
 2. Vuong Thi Thao Binh, Pseudomonotone Functions and an Application in the Theory of General Equilibrium, The International Conference on “SMALL OPEN ECONOMIES IN A GLOBALIZED WORLD”, 29/8-02/9/2005, Rimini, Italy.

(http://www2.dse.unibo.it/soegw/paper/BinhPaper.pdf)

- Hội thảo trong nước

 1. Hoàng Đình Tuấn, Vương Thị Thảo Bình (Tháng 8/2008), "Ứng dụng giải tích ngẫu nhiên và kỳ vọng toán học để phân tích giá cả, lạm phát", Tóm tắt báo cáo Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ 7, Quy Nhơn.
 2. Vương Thị Thảo Bình (Tháng 2/2009), "Mô hình SARIMA dự báo lạm phát ở Việt Nam", Báo cáo Khoa học tại Hội thảo "Các vấn đề Kinh tế tài chính và ứng dụng toán học", tổ chức tại đại học Bách khoa Hà Nội.
 3. Vương Thị Thảo Bình (Tháng 8/2013), " Phương pháp phân tích nhân tố và vận dụng tính chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng thương mại Việt Nam", Báo cáo Khoa học tại Đại hội toán học toán quốc lần thứ 8, Tổ chức tại Nha Trang.

Hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh

 1. Đinh Thế Dũng, "Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh nhập khẩu tại Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng", Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương, Đã bảo vệ thành công 12/2012.
 2. Đặng Văn Long, "Đánh giá tính cạnh tranh của các ngân hàng Thương mại Việt Nam bằng phương pháp phân tích nhân tố", Lớp Cao học QTKD8A2, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương, Đã bảo vệ thành công 6/2012.
 3. Nguyễn Quang Hoà, "Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và một số đề xuất nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay", Lớp cao học CH 1A - TCNH,  Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương, Đã bảo vệ thành công 6/2012.
 4. Hoàng Văn Thám, "Bài toán sử dụng outsourcing trong lĩnh vực phần mềm và áp dụng nâng cao hiệu quả hoạt động tại viện nghiên cứu Panasonic Việt Nam ", lớp cao học CH - QTKD - 8C, chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương, Đã bảo vệ thành công tháng 10/2013.
 5. Nguyễn Văn Thái, "Dự báo nhu cầu sản phẩm: Phương pháp và vận dụng định hướng kinh doanh tại công ty TNHH Vĩnh Phú Hà Nội", lớp cao học CH 8C QTKD, Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương, Đã bảo vệ thành công tháng 10/2013.
 6. Đỗ Thị Thu Thủy, “Ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu: thực trạng và giải pháp”, Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương, Đã bảo vệ thành công tháng 6/2014.
 7. Trần Minh Thắng, “Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại Thương, Đã bảo vệ thành công năm 2014.
 8. Đỗ Thiện Toàn, “Các mô hình định giá tài sản công ty cổ phần: Thực trạng và giái pháp áp dụng tại Việt Nam”,Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương, Đã bảo vệ thành công năm 2014.
 9. Trương Thị Hồng, “Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Sở giao dịch 1, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam”, Trường Đại học Ngoại Thương, Đã bảo vệ thành công năm 2014.
KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.