You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên Th.S Tô Thị Hải Yến- BM Tin

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Th.S Tô Thị Hải Yến- BM Tin

Email In PDF

Th.S Tô Thị Hải Yến


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   TÔ THỊ HẢI YẾN                        Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:  01/10/1974              Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Đông Hưng, Thái bình                  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                               Năm, nơi công nhận học vị: 2008, Việt Nam

Chức danh khoa học (GS, PGS...):  Giảng viên chính năm 2010

Chức vụ (hiện tại): Bí thư Chi bộ Khoa Cơ bản, Phó trưởng khoa khoa, trưởng Bộ môn Tin

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Cơ Bản, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội

Năm về trường: 1995

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Ngành học: Toán Tin                                     Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: ĐH Tổng hợp, Hà Nội                  Năm tốt nghiệp: 1995

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho các hệ thống máy tính

Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo: ĐH Tổng hợp Hà nội

3. Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

4. Các khóa học ngắn hạn:

Khóa đào tạo ngắn hạn về phương pháp giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học, Trường ĐH tổng hợp Bang California, Fullerton, Hoa Kỳ, tháng 10,11/2009.

Khóa đào tạo ngắn hạn về phương pháp giảng dạy Microsoft Office, Tại Công ty IIG, 2013

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/2004-nay, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Tin, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội

2003, Trưởng Bộ môn Tin Khoa Cơ bản, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

1995-2003, Giảng viên Khoa Cơ bản, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

  • Kinh nghiệm giảng dạy:

Giảng dạy các môn học:: Tin học đại cương, Tin học ứng dụng trong doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quản lý

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

- Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Vận dụng mô hình toán kinh tế để xếp hạng tín nhiệm khách hàng cá nhân trong ngân hàng thương mại tại Việt Nam”, Mã số NT2013 – 27, thành viên tham gia. Năm 2013.

- Chuyên đề “Phương pháp đo lường phụ thuộc xuất khẩu của doanh nghiệp” và “Sự cần thiết xây dựng bộ chỉ số mức độ phụ thuộc xuất khẩu của doanh nghiệp” thuộc đề tài cấp bộ (Bộ công thương): “Xây dựng bộ chỉ số phụ thuộc xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam”, mã số 92.14.RD/HĐ-KHCN, Năm 2014.

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

+ Chủ biên và đã xuất bản giáo trình Tin học đại cương năm học 2011 – 2012.

+ Chủ biên giáo trình Tin học ứng dụng đang trong giai đoạn biên soạn.

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.