You are here: TRANG CHỦ

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Olympic Toán học

Thành tích của đội tuyển Olympic Toán ĐH Ngoại thương

Email In PDF

Thành tích của đội tuyển Olympic Toán ĐH Ngoại thương những năm gần đây:

Năm 2016: 01 Đặc biệt, 02 nhất, 07 Nhì và 01 giải Ba. (Trường đoàn: Th.S Lâm Văn Sơn, phó đoàn: Th.S Phạm Ngọc Mai).


  • 01 GIẢI ĐẶC BIỆT (SV có điểm cao nhất môn Đại số với 29/30 điểm)

- Lê Tuấn Anh - K51 - KTĐN

  • 02 GIẢI NHẤT (Đại số)

- Lê Tuấn Anh - K51 - KTĐN
- Trần Xuân Nguyến - K51 - KTĐN

  • 07 GIẢI NHÌ (2 Đại số, 5 Giải tích)

- Lê Tuấn Anh - K51 - KTĐN
- Vũ Phú Trí - K51 - KTĐN
- Trần Văn Đức- K53 - KTĐN
- Nguyễn Huy Trung- K52 - KTĐN
- Mạc Thị Đăng Dung- K53 - KTĐN
- Phan Thị Băng Dung- K54 - KTĐN
- Nguyễn Thúy Quỳnh - CLC - K54 - KTĐN

  • 01 GIẢI BA.

- Lê Đình Quang Huy - CLC - K54 - KTĐN
Năm 2015: 01 giải đặc biệt, 05 giải nhất, 05 giải nhì. ( Trưởng đoàn: TS Nguyễn Văn Minh, phó đoàn: Th.S Lâm Văn Sơn)

  • 1 giải đặc biệt: Lê Tuấn Anh
  • 5 giải nhất gồm:

1. Lê Tuấn Anh (Giải tích)
2. Lê Tuấn Anh (Đại số)
3. Nguyễn Ngọc Sơn (Đại số)
4. Nguyễn Thành Khang (Đại số, 29 điểm)
5. Trần Xuân Nguyên (Đại số)

  • 5 giải nhì gồm:
1. Nguyễn Thị Huyền Trang (Giải tích)
2. Mạc Thị Đăng Dung (Giải tích)
3. Trần Văn Đức (Giải tích)
4. Nguyễn Thành Khang(Giải tích)
5. Vũ Phú Trí (Đại số)

 

 


Năm 2014: 02 giải đặc biệt, 05 giải nhất, 05 giải nhì. (trưởng đoàn:Th.S Phạm Ngọc Mai, phó đoàn: Th.S Nguyễn Đức Hiếu)

Năm 2013: 01 Giải đặc biệt, 05 giải nhất, 05 giải nhì. (Trưởng đoàn: TS Phùng Duy Quang, phó đoàn:...)

Năm 2012: 02 Giải đặc biệt, 06 giải nhất, 03 giải nhì.

Năm 2011: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

Năm 2010: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 01 giải ba.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 22 Tháng 4 2016 15:15
KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.