You are here: TRANG CHỦ

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Môn Tin

Giáo trình và sách tha khảo BM Tin

Email In PDF

TỔNG HỢP SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH ĐÃ BIÊN SOẠN TỪ 2012- ĐẾN NAY

Stt

Tên giáo trình/sách tham khảo

Chủ biên

Năm xuất bản

1

Tin học đại cương

Tô Thị Hải Yến

2012

2

Bài tập Tin học đại cương

Trần Phương Chi

2012

3

Tin học ứng dụng

Tô Thị Hải Yến

Đang biên soạn

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.