You are here: TRANG CHỦ

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Môn Toán

Giáo trình và sách tha khảo BM Toán

Email In PDF

TỔNG HỢP SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH ĐÃ BIÊN SOẠN TỪ 2012- ĐẾN NAY

Stt

Tên giáo trình/sách tham khảo

Chủ biên

Năm xuất bản

1

Lý thuyết Toán cao cấp 1

Nguyễn Thị Toàn

2012

2

Bài tập Toán cao cấp 1

Phùng Duy Quang

2012

3

Toán cao cấp ứng dụng trong phân tích kinh tế

Phùng Duy Quang

2012

4

Hướng dẫn giải bài tập Toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế

Phùng Duy Quang

2012

5

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Phùng Duy Quang

Đang biên soan

6

Bài tập xác suất và thống kê toán học

Vương Thảo Bình

Đang biên soạn

7

Giáo trình toán cao cấp 2

Phùng Duy Quang

Đang biên soạn

8

Bài tập Toán cao cấp 2

Bộ môn Toán

Đang biên soạn

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.