You are here: TRANG CHỦ

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Danh sách CB giảng viên Khoa Cơ bản

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Đội ngũ NCS đang đào tạo slv 642
2 Th.S Hà Thị Thu Hiền - BM Toán slv 1257
3 Th.S Trần Phương Chi - BM Tin slv 1695
4 CN Nguyễn Chúc Mai - Thư ký Khoa slv 531
5 Th.S Lê Thanh Nguyệt - BM Tin slv 681
6 Th.S Tống Lan Anh - BM Toán slv 741
7 Th.S Phạm Hoàng Anh- BM Tin slv 525
8 Th.S Phạm Ngọc Mai - BM Toán slv 816
9 Th.S Phan Thị Hương - BM Toán slv 721
10 CN Đoàn Quang Hưng - BM Tin slv 717
11 Th.S Võ Xuân Lộc - BM GDTC slv 759
12 Th.S Nguyễn Quang Huy - BM GDTC slv 840
13 Th.S Nguyễn Bảo Long - BM GDTC slv 700
14 Th.S Nguyễn Trung Chính - BM Toán slv 707
15 Th.S Trần Thu Ngân- BM Tin slv 468
16 Th.S Vũ Thị Hương Sắc - BM Toán slv 594
17 Th.S Nguyễn Dương Nguyễn - BM Toán slv 888
18 TS Nguyễn Văn Minh - BM Toán slv 790
19 Th.S Nguyễn Đức Hiếu - BM Toán slv 1007
20 Th.S Thang Văn Minh - BM GDTC slv 895

Trang 1 / 2

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.