You are here: TRANG CHỦ

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

JA slide show

Khoa Cơ bản - Đại học Ngoại Thương

Lịch học LỚP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

LỊCH HỌC

LỚP  PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ -XÃ HỘI VÀ TÀI CHÍNH

(Khóa 1)

Địa điểm: Phòng 201, Nhà B

(Văn phòng Khoa Cơ bản - ĐHNT)

Số 91- Chùa Láng, Đống Đa, Hà nội

Các Module Phân tích định lượng

NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC MODULE PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Trang 2 / 2

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.